• Informacja o awarii
 • Data zgłoszenia awarii: 21 czerwca 2018
 • Data rozpoczęcia prac: 22 czerwca 2018
 • Data zakończenia prac: 25 czerwca 2018
 • Rodzaj awarii: Awaria wodociągowa
 • Utrudnienia związane z awarią:
  K O M U N I K A T

  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w godzinach
  od 8:00 do godzin popołudniowych dnia 25.06.2018 r. nastąpi przerwa
  w dostawie wody dla odbiorców z ul:
  • Szpitalna (od ul. Traktowej w kierunku Maszewa)
  • Maszewo n/Wisłą
  • Brwilno.
  Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii wodociągowej w ul. Szpitalnej.
  Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody
  do własnych potrzeb na czas prac.
  Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 • Dyspozytor: Wojciech Maliszewski
 • Brak planowanych wyłączeń