• Brak informacji o awariach
 • Planowane wyłączenia
 • Data rozpoczęcia prac: 22 stycznia 2018
 • Data zakończenia prac: 22 stycznia 2018
 • Rodzaj prac planowanych: Wymiana zasuwy domowej
 • Utrudnienia związane z pracami planowanymi:
  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w godzinach
  od 9:00 do godzin popołudniowych dnia 22.01.2018 r. nastąpi przerwa
  w dostawie wody dla odbiorców z ul:
  • Łącka 9, 13, 15
  • Edukacyjna,
  • Pedagogiczna,
  • Wakacyjna
  • Nauczycielska
  • Semestralna 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19
  Powyższe podyktowane jest koniecznością wymiany zasuwy na przyłączu wodociągowym w ul. Łąckiej 15.
  Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.
  Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody
  do własnych potrzeb na czas prac.
  Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 • Dyspozytor: Miron Krupiński