• Informacja o awarii
 • Data zgłoszenia awarii: 24 sierpnia 2019
 • Data rozpoczęcia prac: 24 sierpnia 2019
 • Data zakończenia prac: 24 sierpnia 2019
 • Rodzaj awarii: Wodociągowa
 • Utrudnienia związane z awarią:
  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dnia 24.08.19 r.
  od godziny 9:30 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa
  w dostawie wody dla odbiorców z ul:
  • Szarych Szeregów 23
  • Szarych Szeregów 25
  Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii wodociągowej na linii w ul. Szarych Szeregów 23
  Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.
  Za wynikłe utrudnienia przepraszamy
 • Dyspozytor: Robert Jarota
 • Brak planowanych wyłączeń