Działalność "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o.

Przyczyną powstania świata była woda, bowiem wszystko powstało z wody i z wody się składa - tak twierdził Joński filozof Tales z Miletu żyjący na przełomie VII - VI wieku przed Chrystusem. Niezależnie od wierzeń i poglądów z całą pewnością można stwierdzić, że WODA była, jest i będzie dla ludzkości produktem podstawowym i niezbędnym. Potrzebujemy jej w każdej chwili i w każdej dziedzinie życia. Wysoka świadomość i ciągły rozwój nauki nakazuje,
aby WODA, którą użytkujemy była najlepsza z możliwych. Dzisiaj wiemy, że z każdego surowca pierwotnego jesteśmy
w stanie wyprodukować WODĘ dobrą - spełniającą wymagania norm krajowych i międzynarodowych. Tak właśnie jest
w przypadku Płocka. Niestety musimy przyznać, że ujęcia, którymi dysponuje nasze miasto pozostawiają wiele do życzenia, jednak nasza Spółka robi wszystko, aby nasi Odbiorcy pili wodę smaczną i zdrową. Uzdatnianie i dystrybucja wody nie jest oczywiście jedynym zadaniem jakim zajmują się "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Drugim filarem naszej działalności podstawowej jest odbiór i oczyszczanie ścieków. Według danych za 2018 rok przyjęliśmy i oczyściliśmy 5 097 072 m3. Ścieki doprowadzane są za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 301,5 km.

Obsługujemy blisko 10000 przyłączy (w tym spółdzielnie, zakłady produkcyjne oraz indywidualne gospodarstwa domowe). Naszymi Klientami są mieszkańcy Płocka, ale także przyległych do Płocka gmin tj. Łąck, Stara Biała, Słupno, Nowy Duninów.

działalność

Sieć wodociągowa o łącznej długości 493,8 km w tym:

sieć magistralna 24,1 km
sieć rozdzielcza 296,2 km
przyłącza 173,5 km

Potencjał techniczny Wodociągów Płockich na koniec 2018 r.

moreactions/dzialalnosc/start