Inwestycje zakończone

1. Przepięcie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu oczyszczalni ścieków w Górach

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Rybaki - Sobótka

3. Budowa wodociągu w ul. Wilczej i Sarniej - I etap

4. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Górka wraz z przyłączami

5. Przebudowa wodociągu w ul. Bartniczej wraz z przyłączami

6. Renowacja kolektora "C" pod budynkiem Politechniki przy ul. Łukasiewicza

7 .Modernizacja wodociągu w ul. Wyszogrodzkiej - wymiana przyłączy

8. Przekładka wodociągu w ul. Grabówka - Gościniec

9. Przepięcie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu cukrowni „Borowiczki”

10. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zacisze

11. Modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni „Jasna” – I etap (105mb Ø500)

12. Wymiana wodociągu Ø 350 stal w ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Łączniczek do ul. Hubalczyków (metoda bezwykopowa)

13. Wymiana wodociągu Ø 150 stal w ul. Miłej

14. Wymiana wodociągu w ul. Słodowej z przyłączami (metoda bezwykopowa)

15. Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza (na odcinku od ul. Bielskiej do ul. Ostatniej)

16. Modernizacja przepompowni przy ulicy Szpitalnej

17. System monitoringu przepompowni

18. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Świętego Wojciecha

19. Renowacja kanalizacji w ul. Pocztowej

20. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Mazowieckiej - I etap

21. Wymiana wodociągu w ul. Traugutta (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Północnej) - I etap

22. Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej

23. Budowa wodociągu dla osiedla Góry i Ciechomice – wodociąg w ulicy Krakówka - I etap

24. Budowa wodociągu zasilającego Budy Dolne i Tokary - I etap

25. Budowa wodociągu w ul. Janówek - I etap

26. Modernizacja kolektora "F" - I etap

27. Renowacja rurociągu tłocznego z przepompowni „Jasna” – I etap

28. Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Ułańskiej

29. Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Wyszogrodzkiej

30. Wymiana wodociągu w ulicy Kapitańskiej

31. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Świętego Wojciecha wraz z przepompownią

32. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Obr. Płocka – opracowanie dokumentacji projektowej

33. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Mazowieckiej - II etap (ul. Bałtycka)

34. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pompowni IIo na stacji uzdatniania wody "Podolszyce”

35. Połączenie wodociągu ø 160 w ul. Górnej między ul. Źródlaną, a ul.Wodną

36. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice

37. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozdział kanalizacji  ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka

38. Rozbudowa wodociągu przy ul. Szpitalnej

39. Wymiana wodociągu w ul. Lachmana na odcinku od ul. Banacha do budynku ul. Lachmana 24a

40. Przebudowa wodociągu w ul. Kolegialnej (odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Gradowskiego)

41. Wymiana wodociągu DN 350 w ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Hubalczyków do ul. Grota Roweckiego)

42. Pilotażowe badania technologiczne systemu uzdatniania wody

43. Budowa przepompowni ścieków P5 przy ul. Mazura

44. Budowa rurociągów tłocznych dla współpracy z pompownią P5

45. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Podchorążych

46. Opomiarowanie strefowe na terenie miasta

47. Budowa kanalizacji deszczowej  DN1600 i DN1200 wraz z komorą K9a na terenie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jasnej

48. Rozbudowa wodociągu przy ul. Bałtyckiej

49. Przebudowa wodociągu przy ul. Miodowej

50. Rozbudowa wodociągu przy ul. Ciechomickiej

51. Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jasnej

52. Renowacja przewodów tłocznych z przepompowni ścieków przy ul. Jasnej - I etap

53. Modernizacja wodociągu przy ulicy Polnej

54. Wymiana odcinka wodociągu magistralnego DN800mm pod ulicą otolińską wraz armaturą odcinającą w komorze zlokalizowanej w skrzyżowaniu ulicy Otolińskiej i ulicy Chopina

55. Budowa wodociągu dla osiedla Góry i Ciechomice - II etap wodociąg w ul. Spokojnej

56. Modernizacja ujęcia wody Grabówka - projekt

57. Przebudowa wodociągu w ulicy Obrońców Płocka

58. Wymiana kanału ogólnospławnego w ul. Obrońców Płocka (odcinek od Al. Jachowicza do ul. Salezjańskiej)

59. Budowa wodociągu dla osiedla Budy Dolne i Tokaty - II etap

60. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie

61. Opracowanie dokumentacji technicznej renowacji przewodów tłocznych z przepompowni ścieków przy ul. Jasnej - II etap

62. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Grabówka

63. Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Obrońców Płocka (odcinek od ul. Salezjańskiej do ul. Chopina - metoda bezwykopowa

64. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grabówka

65. Budowa wodociągu w ul. Urodzajnej

66. Budowa pompowni osadu z rurociągiem tłocznym - Wydział Produkcji Wody

67. Przebudowa wodociągu w skrzyżowaniu al.. Armii Krajowej/Wyszogrodzka/Jana Pawła II

68. Modernizacja kanalizacji w oczyszczalni Maszewo

69. Badanie otworu studni K-4 na ujęciu wód podziemnych Borowiczki

70. Wymiana wodociągu DN100 w obrębie skrzyżowania Jachowicza, Nowy Rynek, Obr. Westerplatte

71. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II

72. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej

73. Modernizacja kanału ogólnospławnego w ul. Salezjańskiej

74. Renowacja kanału pod ul. Kilińskiego (Kilińskiego - Kolegialna)

75. Renowacja kanału w ul. Głowackiego Słoneczna - Wyszogrodzka)

76. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej - spięcie wodociągu w ul. Ośnickiej z wodociągiem w ul. Górnej

77. Budowa sieci wodociągowej dla osiedla "Przylesie" przy ul. Kutnowskiej

78. Modernizacja odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków Otolińska 7 i 7a

79. Pompownia osadu z rurociągiem tłocznym ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej

80. Modernizacja wodociągu w ul. Krzywickiego

81. Modernizacja przykanalików w ul. Krzywickiego

82. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap III

83. Opracowanie dokumentacji i wykonanie nowego odwiertu studni K-1a w Borowiczkach Pieńkach

84. Opracowanie projektu budowy kontenera dla przewoźnego zespołu prądotwórczego SUW w Górach

85. Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Krzywickiego

86. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.: Staszica, Krzywickiego, Kopernika

87. Przebudowa wodociągu w obrębie skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z ul. Medyczną

88. Modernizacja i zagospodarowanie Wieży Ciśnień

89. Rozbudowa budynku laboratorium

90. Sterowanie i monitoring studni głębinowych na ujęciu wody Borowiczki

91. Budowa odcinka wodociągu magistralnego wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej - II etap

92. Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej

93. Wykonanie nowego otworu studni II c w rejonie studni II b w Borowiczkach wraz z infrastrukturą

94. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od oczyszczalni wód  opadowych do ulicy Kwiatka realizowana w ramach II etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka

95. Przebudowa wodociągu w ul. Polnej

96. Modernizacja kolektora F - II etap (obejście wiaduktu nad ul. Spółdzielczą

97. Przebudowa wodociągu żeliwnego DN250 w ul. Parowej

98. Przebudowa wodociągu azbestocementowego Ø100 w ul. Zielonej

99. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zdziarskiego

100. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Lenartowicza

101. Podłączenie Stacji Uzdatniania Wody wraz z zapleczem technicznym przy ul. Górnej 56B do miejskiej sieci ciepłowniczej

102. Modernizacja przyłączy wodociągowych - osiedle Kopernika - II etap

103. Wymiana studni rawizyjnych na kolektorze F

104. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika

105. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zalewskiego

106. Modernizacja kan. sanitarnej na terenie Włodkowica

107. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Przeskok

108. Przebudowa kanalizacji sanitarnej - osiedle Kopernika - II etap

109. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Liściastej

110. Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Traktowej

111. Wykonanie dokumentacji technicznej studni K-4 na ujęciu wód podziemnych Borowiczki

112. Budowa odcinka wodociągu w sięgaczu  ul. Ks. Niedzielaka

113. Modernizacja odcinka wodociągu wraz z przyłączami w ul. abpa Nowowiejskiego

114. Rozbudowa systemu wizualizacji komputerowej w dyspozytorni w przepompowni przy ul. Jasnej

115. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice

116. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka

117. Budowa agregatowni na terenie SUW w Górach

118. Opracowanie dokumentacji i wykonanie fundamentu pod zbiorniki na koagulanty

119. Hydrofornia dla instalacji roztwarzania polimeru

120. Oczyszczalnia wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy realizowana w ramach I etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka

121. Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły

122. Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie

123. Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły

124. Przebudowa pompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Płocku

125. Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku

126. Przebudowa wodociągu w ul. Kazimierza Wielkiego

127. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego - I etap

128. Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą bezwykopową

129. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Ciechomicka i Wakacyjna

130. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Janówek

131. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiego

132. Modernizacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kobylińskiego (Topolowa-Dobrzyńska)

133. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej

134. Przebudowa rozdzielni wysokiego napięcia na ujęciu wody „Grabówka”

135. Zmiana sposobu zasilenia przepompowni ścieków Andoria

136. Wykonanie awaryjnego podłączenia wody wodociągowej do instalacji wody technologicznej oraz modernizacja hydroforni wody technologicznej

137. Budowa kanalizacji sanitarnej w łączniku pomiędzy ul. Lokalną a ul. Kątową

138. Budowa przyłącza gazu ziemnego do Oczyszczalni Ścieków Maszewo

139. Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Ks. S. Niedzielaka

140. Budowa wodociągu w sięgaczu ulicy Granicznej

141. Budowa wodociągu w ul. Wilczej - II etap