Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony „Na sukcesywne dostawy koagulantu glinowego (o zawartości glinu 7-9%) dla stacji uzdatniania wody w Płocku.”

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2 w Płocku”.

Zobacz więcej

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnego sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, zaprasza na przetarg nieograniczony na usługi pt.: „odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów  ściekowych o kodzie 19 08 05  z  oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie, który polegać ma na załadunku i transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu”.

Zobacz więcej