Przetargi

Do pobrania

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony „Na sukcesywne dostawy koagulantu glinowego (o zawartości glinu 7-9%) dla stacji uzdatniania wody w Płocku.”

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2 w Płocku”.

Zobacz więcej

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnego sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Zobacz więcej