Certyfikaty

Nasze działania realizujemy w oparciu o wewnętrzne procedury, które zgodnie z wymaganiami norm są ciągle doskonalone.

Polityka jakości

Celem Naszej Firmy jest utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług na poziomie gwarantującym satysfakcję Naszych Klientów

Polityka środowiskowa

W ramach procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków jednym z priorytetowych celów Wodociągów Płockich jest ochrona środowiska naturalnego, w którym żyjemy.
W naszej działalności dążymy do minimalizacji niekorzystnych efektów wynikających z wpływu tej działalności na środowisko naturalne.
Zakładamy, że postępowanie w oparciu o sprawdzone procedury zapewnia spełnienie wymagań Klienta, podnoszenie jakości naszych usług, właściwe wykorzystanie doświadczeń naszych pracowników oraz zaplanowane zarządzanie zasobami infrastrukturalnymi.
Certyfikat wdrożenia ISO 9001:2015
Certyfikat akredytacji
Zakres akredytacji Laboratorium badawczego ze strony PCA

Certyfikat ISO 50001:2011
Nasza Spółka wdrożyła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. W 2018 roku odbył się proces recertyfikacji czyli odnowienia certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań w/w norm, który zakończył się wynikiem pozytywnym.
W 2017r. wdrożyliśmy system zarządzania energią w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, potwierdzony certyfikatem ISO 50001:2011.
Laboratorium Badawcze Spółki ,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. od 1 czerwca 2010 r. posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1188, oficjalne potwierdzenie wdrożenia, stosowania i spełniania wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Akredytowana działalność Laboratorium określona jest w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188, Wydanie nr 9, 1 marca 2018 r.
Laboratorium akredytowane jest w obszarze badań:
• chemicznych, fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów z oczyszczalni ścieków, węgli aktywnych,
• mikrobiologicznych wody, w tym wody na pływalniach, osadów ściekowych,
• parazytologicznych osadów ściekowych.
Laboratorium posiada również akredytację na pobieranie próbek:
• wody do spożycia - do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych,
• ścieków – do badań chemicznych i fizycznych (metoda manualna i automatyczna),
• osadów ściekowych – do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych,
• wody z pływalni - do badań mikrobiologicznych,
• odpadów z oczyszczalni ścieków - do badań chemicznych i fizycznych.
Szczegółowe informacje o zakresie akredytowanej działalności dostępne są na:
- stronie Polskiego Centrum Akredytacji  http://www.pca.gov.pl
- stronie ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.  http://www.wodociagi.pl zakładka Dodatkowe usługi Laboratorium
- w siedzibie Laboratorium ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. 09-402 Płock, ul. Górna 56B
tel. 24 364 42 80, 24 364 42 76, 24 364 42 77
 
Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
Wodociągom  Płockim Sp. z o.o. został przyznany Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2010 według D&B Poland.
 D&B Poland międzynarodowa wywiadownia gospodarcza, ocenia wiarygodność i stabilność firm na podstawie:
- analizy moralności płatniczej wg programu  DunTrade
- analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań  finansowych
- największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych

Certyfikat Gazele Biznesu 2011
Już po raz dwunasty redakcja dziennika gospodarczego "Pulsu Biznesu" przygotowała ranking najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw. Wśród laureatów znalazła się nasza firma otrzymując tytuł GAZELE BIZNESU 2011.
Certyfikat Gazele Biznesu 2012
Już po raz trzynasty redakcja dziennika gospodarczego "Pulsu Biznesu" przygotowała ranking najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw. Wśród laureatów znalazła się nasza firma otrzymując tytuł GAZELE BIZNESU 2012.