Dane kontaktowe

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe dane kontaktowe do pracowników poszczególnych działów Spółki Wodociągi Płockie.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Zarząd
Andrzej Wiśniewski

Prezes Zarządu

Krzysztof Buczkowski

Wiceprezes Zarządu

Sekretariat\Biuro Zarządu Spółki
Ilona Bombalicka-Rozwora

Asystent Zarządu

Dyrektorzy
Justyna Piotrowicz

Dyrektor ds. Personalnych i Administracji, Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

Katarzyna Kędzierska

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Marcin Chyczewski

Dyrektor ds. Technicznych

Kierownik Działu Finansowo - Ksiegowego, Główny Księgowy
Aneta Waćkowska
Radca Prawny
Agnieszka Grobicka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Specjalista ds. Obronnych, OC i Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska
Aneta Ambroziak
Specjalista ds. BHP i PPOŻ.
Paweł Opasiński
Dział Personalny i Obsługi Zarządu
Agnieszka Szczutowska

Kierownik Działu Personalnego i Obsługi Zarządu

Magdalena Wierzchowska

Referent ds. edukacji

Eliza Teresa Różycka

Referent ds. pracowniczych

Anna Gruda

Referent ds. windykacji

Agnieszka Kolankiewicz

Inspektor ds. windykacji

Katarzyna Gościniak - Kemicer

Specjalista ds. rachuby i płac

Kinga Rutecka

Referent ds. płac

Paulina Stolcman

Referent ds. pracowniczych

Karolina Kowalkowska-Mielczarek

Referent ds. administracyjnych

Patrycja Gumińska

Referent ds. pracowniczych

Dział Techniczno - Inwestycyjny
Tomasz Strzałkowski

Kierownik Działu Techniczno - Inwestycyjnego 

Barbara Szczygieł

Inspektor Nadzoru

Adam Stepkowski

Inspektor Nadzoru

Wojciech Złakowski

Specjalista ds. Technicznych

Dominik Cyraski

Specjalista ds. Technicznych

Anna Wawrowska

Specjalista ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Małgorzata Olszewska

Specjalista ds. Technicznych

Artur Korzuchowski

Specjalista ds. Technicznych

Tomasz Krusiński

Inspektor Nadzoru

Justyna Soczewska

Inspektor ds. Technicznych

Jednostka Realizująca Projekt
Artur Zieliński

Główny Koordynator

Agata Buczek

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Zastępca Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO)

Ewa Dobrzeniecka

Inspektor ds. Administracyjnych

Kamila Pejas

Starszy Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

Justyna Malicka-Straus

Główny Specjalista ds. zamówień i prawnych

Adrian Rozwora

Specjalista ds. inwestycji

Dominika Jankowska

Inspektor ds. inwestycji

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Janusz Kowalkowski

Kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

Anna Wyczałkowska

Specjalista ds. Zamówień i Zaopatrzenia

Marzena Kacperska

Specjalista ds. Zamówień i Zaopatrzenia

Dział Finansowo - Księgowy
Aneta Waćkowska

Kierownik Działu Finansowo - Księgowego, Główny Ksiegowy

Marzena Jankowska

Starszy specjalista ds. Ksiegowości

Emilia Karasiewicz

Inspektor księgowy

Anna Mrozowska

Specjalista księgowy ds. środków trwałych

Paweł Zajączkowski

Specjalista księgowy ds. rozliczeń

Justyna Dobies

Referent ds. ksiegowości

Agnieszka Łaszkiewicz

Inspektor księgowy

Dział Planowania i Rozliczeń
Agnieszka Bzymek

Kierownik Działu Planowania i Rozliczeń

Marzena Strzałkowska

Inspektor ds. Obsługi Kancelaryjnej

Tatiana Górska

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Maciej Skulski

Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej

Marta Daniłło

Inspektor ds. rozliczeń

Aneta Ambroziak

Inspektor ds. rozliczeń

Magdalena Kołodziejska - Kraśniewska

Inspektor ds. Obsługi Klienta

Wydział Sieci Wodociągowej
Mariusz Kuciński

Kierownik Wydziału Sieci Wodociągowej

Dyspozytor

 

  • alarmowy - 994
  • (24) 364 42 44
Wydział Produkcji Wody
Marcin Gańko

Kierownik Wydziału Produkcji Wody

Stanisław Kowalski

Zastępca Kierownika Wydziału Produkcji Wody

Karolina Stępińska

Specjalista ds. produkcji wody

Wydział Głównego Mechanika
Marek Kijek

Kierownik Wydziału Głównego Mechanika

Damian Kurek

Główny Energetyk

Roman Trzebuchowski

Specjalista ds. Energetyki i automatyki

Laboratorium
Elżbieta Olechowska

Kierownik Laboratorium

Renata Szulecka

Zastępca Kierownika Laboratorium

Wydział Oczyszczalni Ścieków
Dorota Daniłowska

Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków

Wydział Sieci Kanalizacyjnej
Andrzej Składanowski

Kierownik Wydziału Sieci Kanalizacyjnej

Dział Informatyki
Krzysztof Bańcer

Kierownik Działu Informatyki

Dział Ochrony Środowiska
Małgorzata Hermanowska

Kierownik Działu Ochrony Środowiska

Monika Kurowska

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Weronika Sławańska

Specjalista ds. Ochrony Środowiska