Statystyka

Infrastruktura eksploatowana przez „Wodociągi  Płockie” Sp. z o.o. stan na koniec 2018 r.

Sieć wodociągowa o łącznej długości 493,8 km, w tym:

sieć magistralna 24,1 km sieć rozdzielcza 296,2 km przyłącza 173,5 km

Sieć kanalizacyjna o łącznej długości 301,5 km, w tym:

kanalizacja ogólnospławna 34,7 km kanalizacja sanitarna 212,3 km przyłącza 54,5 km